Polityka Cookie

Pliki cookies składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi w opisanych celach. Niektóre cele instalowania plików Cookies mogą wymagać także zgody Użytkownika.

Jeżeli instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać w każdej chwili swobodnie odwołana, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Polityka plików cookies Biotecitalia.com

Pliki cookies składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi w opisanych celach. Niektóre cele instalowania plików Cookies mogą wymagać także zgody Użytkownika.
Jeżeli instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać w każdej chwili swobodnie odwołana, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

 

Pliki cookie dotyczące statystyk technicznych i zbiorczych

 

Czynności ściśle niezbędne do działania

Niniejsza Strona korzysta z plików Cookies w celu zapisywania sesji Użytkownika oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Strony, np. w związku z dystrybucją ruchu.

 

Zapisywanie preferencji, optymalizacja i działania statystyczne

Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie w celu zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład te, które służą do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

 

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą je instalować

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od tego, co jest opisane – bez pomocy osób trzecich.
Jeżeli wśród narzędzi wskazanych poniżej znajdują się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogą one – oprócz tego, co określono i także bez wiedzy Właściciela – prowadzić działania śledzące Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wymienionych usług.

 

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje pozyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

 

Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez firmę Facebook, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweetuj i widżety społecznościowe Twittera to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Przycisk i widżety społecznościowe Linkedin (LinkedIn Corporation)

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez firmę LinkedIn Corporation.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Statystyka

Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika.

 

Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)

Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa statystyczna świadczona przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebook z działaniami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy PolicyOpt Out. Rezygnacja Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Przeglądanie treści z platform zewnętrznych

Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
Jeżeli zainstalowana jest usługa tego typu, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

 

Widżet Map Google (Google Ireland Limited)

Mapy Google to usługa przeglądania map zarządzana przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookies?

Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookies bezpośrednio w swojej przeglądarce i uniemożliwiać – na przykład – instalowanie ich przez osoby trzecie. Za pomocą preferencji przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym także plików cookies, w których ewentualnie zapisana jest zgoda na instalację plików cookies przez tę witrynę. Użytkownik może znaleźć informacje o sposobach zarządzania plikami Cookies w niektórych z najpopularniejszych przeglądarek, np. pod adresami: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari e Microsoft Internet Explorer.
W odniesieniu do plików Cookies instalowanych przez podmioty trzecie Użytkownik może także zarządzać ich ustawieniami i cofać zgodę wchodząc w odpowiedni link rezygnacji (o ile jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności podmiotu trzeciego lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem trzecim .
Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik może korzystać z informacji udostępnianych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

 

Administrator danych

Biotec Italia srl ​​– viale della Repubblica, 20 – 36031 Dueville (Włochy)
Adres e-mail właściciela: amministrazione@biotecitalia.com
Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług wykorzystywanych w ramach tej Witryny nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, Użytkownik proszony jest o kontakt z Właścicielem, jeśli chciałby otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z plików cookie za pośrednictwem tej Strony internetowej.

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)
Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania
Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Strony internetowej (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Stroną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z tą Stroną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienie do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik
Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

Zainteresowany
Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Administrator danych (lub menedżer)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszego Serwisu. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)
Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Praca
Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie
Niewielka porcja danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika.

Referencje prawne
Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opracowana na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony internetowej.